Uitnodiging Algemene ledenvergadering WSC op 23 januari a.s.

Algemene ledenvergadering 2014 Vereniging Westlander Schippers Collectief
Datum: 23 januari 2014
Locatie: Botenhuis Zeeverkenners Kwintsheul aan de Lange Wateringkade te Kwintsheul
Aanvang: 20.00 uur

Hieronder de stukken:

2014 Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 23-01-2014

jaarverslag 2013 WSC

Reglement schepen OKWH

exploitatie 2013 en balans 2013

begroting 2014